Tối 27-3-2022 (25-2-Nhâm Dần), Đại đức Thích Pháp Đăng đã có thời pháp thoại tại khoá tu Phật thất lần thứ 44, nhân tuần lễ tưởng niệm Cố Đại lão Hoà thượng Thích Tịnh (1917 – 2014)

Qua đề tài: “Sống mãi lời Thầy”, Đại đức giảng sư đã nhắc lại những lời dạy của Cố Đại lão Hoà thượng, qua đó sách tấn nhắc nhở hàng Phật tử tại gia tỉnh giác, tinh tấn, bền chí trong giáo pháp của Đức Phật. Đặc biệt là niềm tin đối với Tam bảo cần phải có giá trị tuyệt đối.

Đại đức Thích Pháp Đăng đã có thời pháp thoại tại khoá tu Phật thất lần thứ 44 tại chùa Vạn Đức.

Những lời chia sẻ của Đại đức giảng sư là một hành trang tư lương vô cùng quý báu cho hàng Phật tử tu nhân học Phật.

Được biết, chùa Vạn Đức hiện đang diễn ra khoá tu Phật thất (niệm Phật 7 ngày) nhân tưởng niệm lễ Huý kỵ Đại lão Hoà thượng khai sáng chùa Vạn Đức. Đây là việc làm thiết thực thể hiện sự thực hành, nổ lực, tinh tấn tu tập, bên cạnh đó cũng phần nào đền đáp ân trọng của Thầy Tổ.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Nguyện Truyền

Ảnh: Gia Huy