Chiều thứ 7 (ngày 5/9/2020 nhằm ngày 18/07 ÂL), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam Bảo cho gia đình số 12 (Phật tử Hoằng Ống, Bình Chiểu, Thủ Đức). 

Hình ảnh bàn thờ trước khi thiết trí


Hình ảnh bàn thờ sau khi được thiết trí

Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mỗi con người có niềm tin, một khi đã mất niềm tin hoặc không có niềm tin thì ta chỉ như thứ hư vô. Đối với người Phật tử thì niềm tin nơi Tam Bảo đóng một vai trò rất quan trọng. Niềm tin này sẽ giúp con người biết hướng đến cái Chân Thiện Mỹ, giúp ta nhìn nhận được mọi vấn đề một cách chính xác hơn và biết sống ý nghĩa hơn.

Sau khi thiết trí xong ngôi Tam Bảo và tấm tranh Sư ông Vạn Đức, gia đình đã có một thời kinh được dẫn dắt bởi thầy Thích Nguyện Truyền và các bạn trong Ban Văn hóa.


Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ