Ngày 15-10-2022 (20-9-Nhâm Dần), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí bàn thờ Tam bảo cho gia đình Phật tử Từ Tài (kỳ 62) tại Dĩ An, Bình Dương.

Bước đầu học Phật có dạy: “Tam bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ.”

Trong ý nghĩa cao thượng đó, gia đình Phật tử Từ Tài với lòng kính tin Tam bảo, một lòng hướng thượng đã phụng Phật thỉnh Tăng thiết trí trang nghiêm ngôi Tam bảo tại tư gia để mỗi ngày các thành viên trong gia đình hành trì tu tập.

Dịp này, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì Tổ đình Vạn Đức cùng chư Tăng tại trú xứ đã đáp lại lời thỉnh cầu của gia đình Phật tử Từ Tài quang lâm thiết lễ An vị Phật theo nghi thức truyền thống và thiết lễ thí thực phổ cúng, hồi hướng cho thập loại chúng sanh.

Được biết, sau một thời gian gián đoạn, duyên lành hội đủ, Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục phát động thực hiện chương trình “Phật hóa gia đình” trợ duyên thiết trí bàn thờ Phật tại gia cho các gia đình Phật tử tín tâm phụng thờ Tam bảo.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức.

Hotline: 0344.16.2016

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

BVHTT.CVĐ