Sáng ngày 14/4/2021 (nhằm ngày 3/3 năm Tân Sửu), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam Bảo (số 47) cho Phật tử Hoằng Vệ – Thanh Vũ, song thân của Đại đức Thích Nguyện Chính tại Tân An, tỉnh Long An.

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật có dạy, người con nào có thể:

“Thấy cha mẹ không có đức tin, giúp cho cha mẹ có đức tin trọn đủ.
Thấy cha mẹ không có giới, giúp cho cha mẹ có giới trọn đủ.
Thấy cha mẹ có tánh keo kiệt bỏn xẻn, không muốn bố thí, giúp cho cha mẹ hoan hỉ trong việc bố thí trọn đủ.
Thấy cha mẹ không có trí tuệ, giúp cho cha mẹ có trí tuệ trọn đủ.”

Này chư tỳ-kheo, người con nào làm được như vậy, mới được gọi là người con biết ơn và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ một cách xứng đáng.

Hiểu được ý nghĩa quan trọng đó, bằng việc làm thiết thực, Thầy Nguyện Chính bắng hết tấm lòng và khả năng của mình thiết trí ngôi Tam bảo tại gia để tạo duyên lành cho song thân hằng ngày phụng thờ quy ngưỡng.
Sau khi thiết trí xong ngôi bàn thờ Tam Bảo, Hòa thượng Thích Hoằng Tri – trụ trì chùa Vạn Đức cùng chư tôn đức Tăng đã hướng dẫn gia chủ thực hiện nghi thức an vị Phật. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa Thông tin tại chùa Vạn Đức.

ĐĐ Thích Nguyện Truyền – 09666.317.95

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ