Sáng Chủ nhật ngày 26/07 (nhằm ngày 6/6 Canh Tý), chùa Vạn Đức đã tổ chức khóa tu một ngày tụng Kinh Pháp Hoa dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức.

Pháp hội được diễn ra từ 6h00 và kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày với sự tham gia của đông đảo Phật tử.
HT.Thích Trí Tịnh soạn Pháp Hoa Kinh Cương Yếu và trong lời nói đầu HT có viết:

“Trọn bộ kinh Pháp Hoa bảy quyển, hai mươi tám phẩm, trên sáu vạn lời. Nghĩa lý đã sâu, văn tự lại quá rộng. Nghĩa lý đã sâu thời khó hội, khó lãnh văn tự rộng tất khó tóm phăng. Tóm phăng đã không được tất không thể nắm lấy được cương lãnh của toàn kinh. Đã không nắm lấy được cương lãnh thời có thể nào lãnh hội lý thú! Lại thêm, trong kinh Pháp Hoa này lý thú rất sâu, rất nhiệm. Đọc tụng kinh Pháp Hoa mà không lãnh hội được lý thú, thời huệ giải không do đâu phát sanh. Đại thiên công đức không từ đâu thành tựu, chỉ được phần phước lành hữu lậu cùng làm viễn nhơn Phật chủng thôi”

Việc hành trì theo Kinh Pháp Hoa là rất khó, bởi nghĩa lý vô cùng thâm sâu. Nên người muốn thọ trì Pháp Hoa được viên mãn, trước hết phải hội đủ ba điều kiện căn bản như phẩm Pháp sư Công Đức nói là: “Ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai”.

Do đó, người tu phải lấy từ bi làm nhà, cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh khiến họ đi đến giải thoát giác ngộ. Cũng vậy, Phật xem tất cả chúng sinh như con ruột, luôn trải tâm từ và mang lại an lạc cho chúng sinh. Chúng ta là những người con Phật, nên phải thực hành theo những gì Phật đã làm, đi trên con đường Phật đã đi mới mong thành tựu được đạo quả.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:Tin,ảnh: BVHTT.CVĐ