Chủ nhật, ngày 28/06/2020 (nhằm ngày 08/05 AL), chùa Vạn Đức đã tổ chức khóa tu một ngày tụng Kinh Pháp Hoa dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức.

Khóa tu được diễn ra từ 6h00 và kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày với sự tham gia của đông đảo Phật tử.

Việc hành trì theo Kinh Pháp Hoa là rất khó, bởi nghĩa lý vô cùng thâm sâu. Nên người muốn thọ trì Pháp Hoa được viên mãn, trước hết phải hội đủ ba điều kiện căn bản như phẩm Pháp sư Công Đức nói là: “Ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai”.

Hành giả muốn thọ trì Kinh Pháp Hoa phải sống trong nhà Như Lai. Tức là phải có tấm lòng từ bi với chúng sinh như mẹ thương con. Nếu thiếu tâm từ, chúng ta không thể hành trì được Pháp Hoa, Như tiền kiếp Ngài Di Lặc Bồ Tát là Cầu Danh, nhờ phát tâm Tam Muội, mang tên Từ Thị, sau được Phật thọ ký thành Phật.

Do đó, người tu phải lấy từ bi làm nhà, cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh khiến họ đi đến giải thoát giác ngộ. Cũng vậy, Phật xem tất cả chúng sinh như con ruột, luôn trải tâm từ và mang lại an lạc cho chúng sinh. Chúng ta là những người con Phật, nên phải thực hành theo những gì Phật đã làm, đi trên con đường Phật đã đi mới mong thành tựu được đạo quả.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ