Trong mùa An cư kiết hạ năm Canh Tý, vào tối thứ 7 hằng tuần, các chú Sa di, Ngũ giới tại chùa Vạn Đức sẽ tham gia lớp học gia giáo dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Hoằng Nhiệm. Đây là lớp học định kỳ trong mùa An cư Kiết hạ. Ngoài buổi giảng của Đại đức còn có buổi giảng của quý Thầy Giáo thọ, là những vị Thầy lớn tuổi đạo trong chúng hướng dẫn cho các huynh đệ sơ cơ mới vào đạo.

 

Tại buổi học, Đại đức dạy về các bài kệ trong kinh pháp cú. Bài giảng của thầy hướng dẫn cho các huynh đệ sơ cơ mới vào đạo hiểu hơn về những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài.

Lớp học được diễn ra trong không khí ấm tính đạo vị giữa Thầy và trò. Những lời dạy của Thầy thâm sâu, vi diệu nhưng cũng hết sức giản dị, gần gũi và thiết thực, các chú sơ cơ cảm thấy như chính mình được trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước vọng lại.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin,ảnh: BVHTT.CVĐ