Ngày 24/10/2021 (nhằm ngày 19/09 năm Tân Sửu), chùa Vạn Đức trang nghiêm tổ chức lễ xuất gia cho 4 vị tịnh nhơn trẻ phát tâm dũng mãnh, lìa bỏ cuộc sống phàm tục để quay về nương tựa nếp sống thiền môn và và tiếp nối mạng mạch Phật pháp.

Xuất gia là nhân duyên để cha mẹ vào trong Tam Bảo, cha mẹ được nghe học Phật Pháp, bỏ ác làm lành, giải thoát luân hồi. Cho dù ở thế gian, chúng ta cho cha mẹ ăn thật nhiều đi nữa thì cũng chỉ là nuôi mạng sống để tạo nghiệp, rồi trôi lăn trong luân hồi. Nhưng nếu chúng ta để cho cha mẹ hướng về nơi Tam Bảo, yêu quý con rồi đến với Tam Bảo. Cho dù cha mẹ chỉ khởi một niệm mảy may kính tin thì nhiều đời nhiều kiếp họ cũng được vào trong Tam Bảo, thực hành giáo Pháp, được giải thoát. Hiểu được ý nghĩa cao đẹp đó, 4 vị tinh nhơn trẻ, trong đó có 1 chú hiện đang tu học tại chùa Vạn Đức, 1 chú tại chùa Vạn Đức (Tây Ninh), 2 chú tại chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) phát tâm Bồ đề, xuất trần thượng sĩ.

Sau thời gian dài tập sự và thích nghi đời sống sinh hoạt thiền môn, nay được sự cho phép của Hoà thượng Thích Hoằng Tri – trụ trì chùa Vạn Đức cùng chư Tăng tại trú xứ đã xét duyệt và chấp thuận cho 4 vị này được thế phát xuất gia. Từ đây nương vào Tăng thân sống đời phạm hạnh, an vui giải thoát.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ