Chiều ngày 31/3/2021 (nhằm ngày 19/02 năm Tân Sửu), nhân dịp ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh, chùa Vạn Đức đã trang nghiêm tổ chức lễ phát nguyện Quy y Tam Bảo cho đông đảo quý thiện nam tín nữ và lễ xuất gia cho 6 vị Phật tử phát tâm dũng mãnh lìa bỏ cuộc sống phàm tục để quay về nương tựa nếp sống thiền môn.

Vào lúc 13h30 cùng ngày, mở đầu cho buổi lễ, Đại đức Thích Hoằng Thường đã hướng dẫn nghi thức lễ Quy y Tam Bảo cho quý thiện nam, tín nữ.


Đức Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe“. Vì thế được Quy y Tam Bảo quả thật là một nhơn duyên lành để tiếp cận Phật pháp, hồi đầu quy hướng nương về Tam Bảo tu học giác ngộ, từ đây bắt đầu làm mới lại con người của mình trong việc tu học và hoàn thiện nhân cách đạo đức.

Đây là điều kiện tốt để chúng ta bước ra khỏi những sai lầm, những ràng buộc do vô minh, tập quán thói quen của cuộc đời trước đó đã đẩy ta vào vòng lẩn quẩn của khổ đau.

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc này và hội đủ duyên lành, hơn 300 Phật tử đã phát nguyện Quy y Tam Bảo. Tại buổi lễ, sau khi được Hòa thượng Giới sư Thích Hoằng Thông truyền trao tam quy, ngũ giới, quý thiện nam, tín nữ có mặt trong ngày hôm nay đã chính thức trở thành người Phật tử chân chính của đức Thế Tôn.


Sau buổi lễ truyền Tam quy Ngũ giới là lễ Thế phát xuất gia của 6 vị tịnh nhơn trẻ. Trong đó có 1 chú hiện đang tu học tại chùa Vạn Đức, 2 chú tại chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang), 2 chú tại chùa Phước Tịnh (Củ Chi), 1 chú tại chùa Phổ Tịnh (Hòn Sơn, Kiên Giang).

Sau một thời gian tập sự với nhiều thử thách và thích nghi đời sống sinh hoạt thiền môn, Hòa thượng Thích Hoằng Tri – trụ trì chùa Vạn Đức và toàn thể chư Tăng trú xứ đã xét duyệt và chấp thuận cho 6 vị này được thế phát xuất gia. Từ đây nương vào Tăng thân sống đời phạm hạnh, an vui giải thoát.
Buổi lễ diễn ra trong niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:


Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ