Chiều ngày 26-3-2023 (05-02 ÂL), buổi lễ phóng sanh của BVHTT.CVĐ được diễn ra dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Nguyện Truyền – phó BVHTT.CVĐ.

Buổi lễ được tổ chức tại bến phà Linh Đông. Trong không khí trang nghiêm với lời kinh trầm bổng thiết tha, cùng tâm nguyện thả các sinh vật trở về với môi trường sống tự nhiên của nó, các bạn trẻ hy vọng giải thoát cho chúng sanh khỏi bị giam cầm, khỏi bị hành hạ và đem giết thịt.

Nguyện đem công đức lành này cúng dường chúng sanh khắp mười phương pháp giới, tất cả loài vật hữu tình, vô tình chúng sinh được viên thành đạo quả.

Nguyện cho Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức ngày càng phát triển vững mạnh, tất cả các thành viên đã và đang trên con đường phụng sự đều thành tựu sở nguyện lý tưởng dấn thân cống hiến cho đạo pháp.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ