Sáng 29-12, tại tổ đình Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang), môn đồ chùa Vạn Đức và Vạn Linh đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 68 Hòa thượng Thích Thiện Quang, Tổ sư khai sơn tổ đình Vạn Linh.

Lễ húy kỵ diễn ra theo nghi lễ truyền thống của tông phong với các nội dung tảo tháp, tụng kinh cầu nguyện, tưởng niệm ân đức của Tổ sư.


Lễ tảo tháp Tổ

Tại buổi lễ tưởng niệm, Thượng tọa Thích Hoằng Xưng, tri sự chùa Vạn Linh đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Thiện Quang.


Thượng tọa Thích Hoằng Xưng cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Thiện Quang

Theo đó, Hòa thượng Thích Thiện Quang (1895-1953) là đệ tử của Tổ sư Phi Lai, pháp danh Thích Thiện Quang, húy Hồng Xứng, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40. Hòa thượng một đời chuyên tu và xiển dương Tịnh độ.

Khi sanh tiền, Hòa thượng chuyên trì chú Đại bi và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, thuần thục đến độ khi ngủ vẫn niệm.

Sáng ngày 26-11-Quý Tỵ (1953), Hòa thượng tĩnh tọa trên thiền sàng, niệm danh hiệu: “Nam-mô A Di Đà Phật”, rồi từ từ nằm xuống, thu thần viên tịch lúc 8 giờ 15 phút, trụ thế 59 năm.


Hòa thượng là bậc cao Tăng, thạch trụ, vị chân tu trong chốn thiền môn.

Cuộc đời của ngài là bài pháp sống động về hành trì pháp môn Tịnh độ. Công hạnh và sự an nhiên tự tại của Hòa thượng trước sanh tử là tấm gương sáng cho tứ chúng noi theo.


Trước đó, chiều 28-12, nhân lễ tiên thường húy nhật Tổ sư, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương và chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đến chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đối trước Giác linh đài dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Quang và nhất tâm tụng kinh cầu nguyện.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ