Hôm qua, ngày 5/10 AL (11/11/2018), như thường lệ, khóa tu một ngày tụng Kinh Pháp Hoa đã diễn ra tại chùa Vạn Đức. Từ lâu, khoá tụng Kinh này đã trở thành 1 nét văn hóa quen thuộc của Đạo tràng Vạn Đức.

Đông đảo Phật tử về chùa Vạn Đức tham dự khóa tụng Kinh Pháp Hoa.

Pháp Hoa là Kinh tối thượng của Phật giáo Đại thừa bởi vì cấu trúc của kinh rất phức tạpý nghĩa sâu sắc có lẽ vượt ra ngoài tầm tư duy và suy luận của con người bình thường. Trong kho tàng Kinh điển Đại thừa, Kinh Pháp Hoa bắt đầu được phát triển, truyền bá rất sớm và rất rộng rãi vào khoảng 700 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết bàn.

Kinh giới thiệu rất nhiều pháp hội và rất nhiều các vị Bồ Tát cùng chư Phật trải suốt chiều dài của kinh. Biết bao cảnh giới bất tư nghì xuất hiện trong cả hai phần Tích môn và Bổn môn. Tuy kinh có dài, ý nghĩa sâu xa, nhưng vẫn không ra ngoài mục đích giúp chúng sinh “Khai, Thị, Ngộ, Nhập” Tri Kiến Phật. Nhưng quan trọng nhất vẫn nằm trong phần chót,  phần Nhập Phật tri kiến, là phần thực hành để trở về sống với trí tuệ Phật của mình.

Pháp Hoa là Kinh tối thượng của Phật giáo Đại thừa.

Đại sư Bạch Ẩn từng dạy, Kinh Pháp Hoa chỉ cho con đường rốt ráo đạt đến quả Phật nên thọ trì Kinh Pháp Hoa sẽ được công đức không thể nghĩ bàn.

Làm thế nào để thọ trì?

Tùy căn cơ chúng sinh mà có những cách thọ trì khác nhau.

+ Người hạ căn thì đọc tụng và tìm hiểu nghĩa lý.
+ Người trung căn thì nương theo kinh quay về quán tâm mình.
+ Người thượng căn thì dùng pháp nhãn thấu suốt được kinh. Thấy kinh như thấy tâm mình. Nhưng thọ trì đúng nghĩa nhất là buông kinh mà vẫn thấy kinh. Không nghe giảng pháp mà vẫn nghe được pháp âm. Đó chính là kinh vô tự. Là chân kinh vậy.

Hiểu được ý nghĩa không thể nghĩ bàn này, từ rất sớm, đông đảo thiện nam tín nữ đã vân tập về ngôi già lam tại địa chỉ số 502, đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức để cùng quý Thầy tham dự Khóa tu.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận. Hình Khóa tụng Kinh Pháp Hoa 5/10 Mậu Tuất.