HT.Thích Hoằng Tri

Tối ngày 29 tháng 10 năm 2023 (14/9 Quý Mão) tại chánh điện chùa Vạn Đức – TP.Thủ Đức đã trang nghiêm diễn ra khóa lễ Sám hối hồng danh định kỳ dưới sự hướng dẫn của HT.Thích Hoằng Tri được đông đảo Phật tử gần xa cùng về tham dự.

Đông đảo Phật tử về tham dự khóa lễ

Đức Phật đã dạy vô lượng pháp môn tu tập, tùy theo căn cơ, nghiệp lực và hoàn cảnh mà mỗi người có thể lựa chọn cho mình một pháp môn thích hợp. Như trăm sông đều xuôi về biển cả, các pháp môn tu tập do Đức Phật tuyên thuyết đều xuôi về giải thoát. Pháp sám hối cũng không nằm ngoài ý nghĩa trên, sám hối có nghĩa là tự mình ăn năn, hổ thẹn về những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ, từ đó nguyện không tái phạm lỗi lầm đó ở tương lai; hay nói cách khác Sám hối chính là “ăn năn chừa bỏ”.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Ban Văn hóa – Thông tin Chùa Vạn Đức