Tối ngày 06/4 /2021 (nhằm ngày 25/02 năm Tân Sửu), đáp lại tâm cầu pháp của đạo tràng khóa tu Phật thất lần thứ 40 tại chùa Vạn Đức, Đại đức Thích Pháp Đăng – trụ trì chùa Huệ Viễn (Đồng Nai) đã có buổi chia sẻ Phật pháp gửi đến quý Phật tử với chủ đề “Tu mót”.
Mở đầu bài pháp thoại, Đại đức nhắc lại lời dạy của Cố đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh: “Các bậc tổ đức ngày xưa khi vào trong đạo liền tìm cách để được định và tuệ. Khi chúng ta niệm Phật, ngăn lại được tâm vọng tưởng tham, sân, si thì đó gọi là định. Biết rõ, hiểu câu Phật hiệu mình đang niệm thì đó là tuệ”.

Trong bài kệ niệm Phật, Sư Ông Vạn Đức cũng có dạy: “Nhiếp tâm là định học Nhận rõ chính tuệ học” Chúng ta trong thời mạt pháp, lăn lóc trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều việc, nhiều người nên tôi thường nhắc nhở sự tu hành của mình giống như là “tu mót”. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua. Gặp việc thì làm việc. Rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một phút thì tốt một phút. Được một giờ thì tốt một giờ.

Thế nên, đừng bỏ qua việc “tu mót”. Ví như những người ở quê, người dân tuy chỉ đi mót lúa nhưng đủ gạo để ăn, đủ nuôi gia đình và bản thân được. Mình đây cũng vậy, nếu cố gắng mót thì cũng đầy đủ được Đạo Pháp, nuôi lớn Pháp thân Tuệ mạng của chính mình. Nếu huynh đệ thực hành một thời gian rồi nghiệm lại sẽ thấy, tu mót lại nhiều hơn thời khóa chính tu hành. Vì thế, nếu bỏ qua tu mót thì bỏ phí rất nhiều thời gian.


Trước khi kết thúc buổi pháp thoại, Đại Đức Thích Pháp Đăng nhấn mạnh thêm hai câu trong Đạo: “Muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình”. Ý nói, khi ta mất đi, tài sản, vợ chồng con cái chẳng thể đem theo được nhưng chỉ có nghiệp là theo ta. Nghiệp niệm Phật là nghiệp lành xuất thế gian, thù thắng vô cùng. Vì thế, các Phật tử cố gắng mót thời gian để tu.

Những lời dạy của Đại đức đã góp phần củng cố niềm tin và tăng trưởng hạnh nguyện, giúp quý hành giả tinh tấn trên con đường tu học.

Buổi pháp thoại đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ