Ngày 19-20/08/2019 (nhằm 19-20/07 Kỷ Hợi), Ban Văn hóa thông tin chùa Vạn Đức kết hợp cùng Lớp Giáo lý Phật tử đã tổ chức chuyến đi hành hương thập tự tại Đà Lạt nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2563

Tại đây, Đại đức Thích Hoằng Thường – Trưởng BVHTT, chủ nhiệm lớp Giáo lý cùng chư Tăng Trú xứ chùa Vạn đức đã hướng dẫn các Phật tử đến: Chùa Từ Thuyền, Chùa Linh Quang, Chùa Linh Phong, Thiền viện Vạn Hạnh, Thiền viện Trúc Lâm tại TP. Đà Lạt; Chùa Dược Sư, Hương Nghiêm Tịnh Viện, Tu Viện Vĩnh Minh, Phương Liên Tịnh Xứ tại Đại Ninh và chùa Phước Thiện tại Bảo Lộc. Sau khi đảnh lễ Tam Bảo, vấn an sức khỏe chư tôn đức Tăng,Ni, đạo tràng đã thành tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến các tự viện.

Tổ chức hành hương, lễ Phật, cúng dường thập tự là hành trình tìm về suối nguồn tâm linh và văn hóa dân tộc. Hành hương thập tự sẽ giúp hành giả gần Thầy lành bạn sáng, môi trường trong lành, cao đẹp, sống hòa điệu trong hiểu biết thương yêu. Những câu chuyện vui trên xe, những miếng bánh ngọt, trà xanh, những món quà tặng cho nhau là chất liệu kết nối thân thương cho tình pháp hữu.

Trong chuyến hành hương, mọi người sẽ kết duyên thêm nhiều Chùa mới, thân cận học hỏi thêm nhiều Chư Tăng Ni, thiện trí thức. Cùng nhau lạy Phật, tụng kinh, cầu nguyện và ôn nhắc lại lời Phật dạy kết thành công đức tu tập, tinh tiến hành thiện. Mong rằng, truyền thống cao đẹp này, ngày càng được nhân rộng để xóa dần những phong tục mê tín, dị đoan trái với tôn chỉ, đường lối tu học theo giáo lý Phật Đà.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Nguyện Truyền