Vào ngày 01/4/2021 (nhằm ngày 20/02 ÂL), khóa tu Phật thất lần thứ 40 tại chùa Vạn Đức (Tp. Thủ Đức, Tp.HCM) đã chính thức khai mạc 7 ngày đêm tu tập xưng niệm hồng danh Phật.

Nương theo chí nguyện của Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, nhằm gieo tạo duyên lành cho hàng Phật tử tại gia có thời gian tu tập, quay về nương tựa Tam Bảo, ươm hạt giống thiện pháp, trưởng dưỡng tâm Bồ đề, tín nguyện niệm Phật, chùa Vạn Đức đã tổ chức khoá tu Phật thất lần thứ 40 từ ngày 01-04 đến ngày 08-04 nhân tuần lễ Tưởng niệm Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Viện chủ khai sơn chùa Vạn Đức.

Khóa tu đã tạo ra một môi trường tu tập và chuyển hoá, hướng Phật tử khép mình trong nếp sống đạo, trang nghiêm tự thân, tăng trưởng tín tâm, chuyên trì danh hiệu Phật. Nơi đây, đã trở thành một đạo tràng chuyên tu Tịnh độ trang nghiêm, thanh tịnh.

Buổi tối cùng ngày, Đại đức Thích Hoằng Thạch đã có buổi sinh hoạt triển khai nội quy và những điều quy định đối với phật tử đăng ký ở lại chuyên tu 7 ngày Phật thất.

Tại đây, Đại đức ôn lại tông chỉ pháp môn Tịnh độ, trong đó cốt lõi trọng tâm đó là lòng tin vững chắc, với nguyện lực tha thiết, không mong cầu, không lung lay, chân thật nhất hướng chuyên niệm hồng danh đức Từ phụ A Mi Đà.

Được biết, hằng năm chùa Vạn Đức tổ chức 4 kỳ khoá tu Phật thất. Mỗi kỳ thu hút hàng ngàn lượt Phật tử đến tham gia với hình thức luân phiên kinh hành, tịnh toạ suốt 7 ngày đêm.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ