Vào ngày 21/02/2019 (nhằm ngày 17/01 Kỷ Hợi), đại diện Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã thiết lễ cúng dường trai tăng nhân dịp đầu năm Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Tổ đình Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang).

Trong Bước Đầu Học Phật nói: “Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ”.

Đó là tinh thần và mục đính của việc làm ý nghĩa mà BVH đã thực hiện hằng năm khi mỗi mùa xuân đến. Đáp lại tâm thành của các thành viên BVH, TT Thích Hoằng Xưng – Tri sự chùa Vạn Linh đã nhất tâm tùy hỷ, có lời tán thán và sách tấn BVH cố gắng nổ lực phát huy tinh thần phụng sự Tam Bảo đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần xây dựng phát triển toàn diện mảng văn hóa, hoằng pháp lợi sanh tại chùa Vạn Đức, Vạn Linh.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Tin, ảnh: Hoằng Minh