Theo thông tin từ chùa Cực Lạc (Đài Nam, Đài Loan), Đại lão Hòa thượng Tịnh Không, người sáng lập Tịnh tông Học hội thế giới vừa viên tịch khuya 26-7, trụ thế 96 tuổi.

Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không là vị giáo phẩm uy tín, được thỉnh đảm nhiệm chức vụ cố vấn, đạo sư của nhiều đoàn thể Phật giáo và đoàn thể xã hội, sáng lập nhiều đạo tràng Tịnh tông Học hội, được truyền bá ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngài tinh thông kinh luận của các tông phái Phật giáo và học thuyết của những tôn giáo khác như Nho, Đạo, Kitô, Islam… Đặc biệt đối với Tịnh độ tông Phật giáo, ngài tận tâm tận lực chuyên tu chuyên hoằng, được thành tựu và có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Ngài cũng là người sáng lập Hội Hoa tạng Pháp thí, Thư viện Thị thính Phật giáo Hoa Tạng, Hội gây Quỹ Phật đà Giáo dục, Tịnh tông Học hội Hoa tạng… tổ chức hàng trăm đạo tràng chuyên tu và truyền bá pháp môn Tịnh độ.

Đại lão Hòa thượng là người tiên phong trong việc sử dụng những tiện ích của công nghệ 4.0 để truyền bá pháp môn Tịnh độ.

Khi cảm thấy sức khỏe suy giảm, Ngài đã căn dặn các vị đệ tử: “Tuổi tôi đã cao, nói với quý vị, sống ở đời không lâu nữa, tôi sớm đã muốn đi rồi. Quý vị không trân quý lời nói, sau này không còn ai nói cho quý vị nữa. Cái gì tôi cũng không cần, cái tôi cần là gì? Bản thân quý vị chăm chỉ niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Tương lai tôi ở thế giới Cực-lạc nhìn thấy quý vị, đó là chân thật cúng dường. Quý vị cúng dường cho tôi bất cứ thứ gì ở thế gian này, tôi cũng không thể mang theo. Tôi đến thế giới Cực-lạc nhìn thấy quý vị cũng đến rồi, đây là chân thật cúng dường…”

Hành trạng tu tập của Đại lão Hòa thượng Tịnh Không vô cùng tự tại và thanh thoát. Tuy tuổi đã cao nhưng vẻ mặt luôn sáng ngời, tinh thần minh mẫn, ứng đối thung dung, bước đi nhẹ nhàng, tự tại. Có thể nói, ngài là một “bậc cao tăng hiếm có của Phật giáo đương đại” được giới Phật giáo thế giới yêu mến, là tấm gương đạo hạnh cho hàng Tăng sĩ trẻ noi theo trong việc dấn thân hoằng pháp lợi sinh.

Đại lão Hòa thượng Tịnh Không thế danh Từ Nghiệp Hồng. Ngài sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Năm 1959, ngài được thế độ xuất gia ở chùa Lâm Tế vùng Viên Sơn, thành phố Đài Bắc (Đài Loan) được ban pháp danh là Tịnh Giác, pháp hiệu là Tịnh Không.

Sau khi thọ giới Cụ túc, ngài đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp ở Đài Loan và các vùng lãnh thổ, nhiều nước trên thế giới. Mỗi ngày, Ngài đều dành 4 tiếng đồng hồ trong phòng ghi hình giảng kinh; vui với kinh pháp, chưa hề mỏi mệt gần như suốt gần 50 năm qua.